Monumento

Klasztor Santa María de San Salvador

Cañas

La Rioja

Klasztor znajduje się w miejscowości Cañas, w odległości 40 km od Logroño. Powstał dzięki darowiźnie, którą przekazali hrabia López Díaz de Haro i jego małżonka. W klasztorze na uwagę zasługuje jednonawowy kościół gotycki z transeptem i trzema apsydami. Kapitularz był miejscem obrad kapituły sióstr zakonnych, a później cmentarzem. Portal posiada potrójną archiwoltę. Od 1170 roku klasztor zamieszkuje wspólnota mniszek klauzurowych.

Klasztor Santa María de San Salvador


Plaza Carretera

26225  Cañas, La Rioja  (La Rioja)