Monumento

Klasztor Santa María de Moreruela

Granja de Moreruela

Zamora

Pierwszy klasztor cysterski na Półwyspie.


Klasztor ten wywarł wielki wpływ na ludność w XII wieku.

Prawdopodobnie został założony w 1143 roku, choć istnieją rozbieżności co do daty. Postał w wyniku odnowienia klasztoru z końca IX wieku. Kościół pochodzi z XII wieku i jest gotycki. Prezbiterium kościoła ma trzy poziomy: jeden z siedmioma małymi apsydami, drugi złożony z ambitu, a ostatni z apsydą kaplicy głównej.

Klasztor Santa María de Moreruela


Finca La Guadaña

49731  Granja de Moreruela, Zamora  (Kastylia i León)

E-mail:oficinaturismo@zamora.es Tel.:+34 980536495 Strona WWW:https://turismo-zamora.com/