Monumento

Klasztor Santa Clara (Moguer)

Huelva

Między gotykiem a mudejarem.


Został zbudowany między XIV a XVI wiekiem.

Łączy w sobie styl gotycki i mudejar. Na szczególną uwagę zasługuje grobowiec Portacarreros. Jest to zespół rzeźb wyrzeźbionych w białym marmurze przez Gian G. Della Porta i Giovanniego de Pasallo. Mieści się tu również Muzeum Diecezjalne, którego centralnym punktem jest Cristo de la Humildad, wykonany w angielskim alabastrze przez Martíneza Sugrañesa. Budynek ten został uznany za zabytek narodowy w 1931 roku.

Klasztor Santa Clara (Moguer)


Plaza de las Monjas s/n

21800  Moguer, Huelva  (Andaluzja)

Tel.:+34 959370107 Strona WWW:www.monasteriodesantaclara.com/
Co robić

Najbliższe wizyty