Monumento

Klasztor i kościół San Pedro de Roda

Girona

Kościół i klasztor reprezentują przejściową katalońską architekturę X w. Zachowały się w nich pozostałości elementów karolińskich, mozarabskich i romańskich z wpływami lombardzkimi. Kościół zaczęto budować w X wieku, w stylu mozarabskim, ale poświęcono go w 1022 roku. Ma trzy nawy, transept i trzy absydy. Nawa główna nakryta jest sklepieniem kolebkowym, a boczne dachem ćwierćkulistym. Kościół zwieńczony jest dwiema wieżami. Widać w nim wpływy francuskiego stylu romańskiego, jego dekoracja rzeźbiarska nawiązuje do kościoła San Genis les Fonts i San Andrés de Sureda.

Klasztor i kościół San Pedro de Roda


Camino del Monasterio s/n

17489  Port de la Selva, El, Girona  (Katalonia)

Co robić

Pomysły, które cię zainspirują