Monumento

Katedra w Solsona

Solsona

Lleida

Jej początki sięgają kościoła romańskiego, a gotycka świątynia jest z XIV wieku. Z budowli romańskiej zachowały się trzy apsydy ozdobione wewnętrznie arkadami, część transeptu i dolne partie dzwonnicy przylegającej do świątyni. Obecna świątynia jest jednonawowa z bocznymi kaplicami, transeptem i sklepieniem żebrowym. W XVII wieku Claud Casals zbudował nowy odcinek nawy głównej, przykryty sklepieniem kolebkowym, oraz zbudował kaplicę Matki Boskiej Klasztornej. W XVIII wieku elewacje i górna galeria klasycystyczna krużganka zostały uzupełnione barokowymi dodatkami. Wewnątrz zachowała się romańska rzeźba Matki Boskiej Klasztornej wykonana w kamieniu.

Katedra w Solsona


Plaza de la Catedral s/n

25280  Solsona, Lleida  (Katalonia)