Monumento

Kaplica San Miguel w Celanova

Celanova

Ourense

Została założona przez Froilę Arias i zbudowana w 940 roku, w sadzie klasztoru Celanova. Jest to klejnot sztuki mozarabskiej. Składa się z trzech części: westybulu, nawy na planie czworokąta i okrągłej apsydy o prostokątnej bryle zewnętrznej. Wewnątrz znajduje się sklepienie krzyżowe nad podkowiastymi łukami w transepcie i kopuła. Jej dach jest typu dwuspadowego. Drzwi wejściowe są zwieńczone nadprożem. Jest poświęcona patronowi San Miguel.

Kaplica San Miguel w Celanova


Plaza Mayor, s/n.

32800  Celanova, Ourense  (Galicja)

Co robić

Najbliższe wizyty