Monumento

Grodzisko w Coaña (Park Historyczny Navia)

Coaña

Asturias

Castros północno-zachodniej części półwyspu


Castros były specyficznym typem grodzisk, które znajdowały się na ziemiach Asturii, Leonu i Galicji.

Wykopaliska tego przedrzymskiego castro ujawniają strukturę grodzisk w północno-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego. Na stanowiskach wyróżnia się dwa sektory: z jednej strony akropol, który był szerokim owalnym obiektem usytuowanym na szczycie jako fortyfikacja, z grubym murem; z drugiej północna dzielnica, gdzie zachowało się ponad 80 małych okrągłych budowli. Pomiędzy nimi znajduje się sieć ulic i placów.

Grodzisko w Coaña (Park Historyczny Navia)


Carretera AS-12

33795  Villacondide, Coaña, Asturia  (Księstwo Asturii)

Tel.:+34 985978401 Strona WWW:http://www.parquehistorico.org/