Centrum Archeologii Eksperymentalnej w Atapuerca (CAREX). Odtworzenie osiadłego schronienia. Burgos

Centrum Archeologii Eksperymentalnej w Atapuerca

Ibeas de Juarros

Burgos

Ten obiekt jest poświęcony paleontologowi Emiliano Aguirre, ojcu badań naukowych prowadzonych na terenie gór Sierra de Atapuerca, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przy badaniach tych współpracował multidyscyplinarny zespół badawczy złożony z profesjonalistów z wielu dziedzin: archeologów, paleontologów, biologów, geologów... Muzeum posiada część znalezisk z miejscowości Ibeas de Juarros: oryginalne przedmioty, repliki narzędzia i skamieniałości ludzkie, makiety i panele wyjaśniające. Grupy zorganizowane opuszczają tę salę, aby odwiedzić stanowisko archeologiczne.

Centrum Archeologii Eksperymentalnej w Atapuerca


Carretera de Logroño, 44

09198  Ibeas de Juarros, Burgos  (Kastylia i León)

Co robić

Najbliższe wizyty