Hiszpańskie Biuro Informacji Turystycznej w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone)

none

Hiszpańskie Biura Informacji Turystycznej to przedstawicielstwa zagraniczne Instituto de Turismo de España (Turespaña), jednostki administracyjnej centralnego rządu Hiszpanii odpowiedzialnej za promowanie tego kraju jako celu podróży turystycznych za granicą.

Aby wywiązać się z tego obowiązku, prowadzimy działania w następujących obszarach: – planowanie, rozwój i realizacja działań, których celem jest promocja Hiszpanii jako celu podróży turystycznych na rynkach międzynarodowych; – wspieranie działań promujących hiszpańskie produkty turystyczne za granicą we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi, a także z sektorem prywatnym; – udzielanie ogólnych informacji turystycznych o Hiszpanii za pośrednictwem następujących działów: Dział Informacji, dla ogółu społeczeństwa; Dział Public Relations, dla pracowników marketingu i przedstawicieli mediów (prasa, telewizja itp.); Dział Relacji Biznesowych, dla pracowników z branży (touroperatorów, pracowników biur podróży itp.).

Biuro w Nowym Jorku obsługuje następujące jednostki terytorialne: CT, DE, MD, MA, ME, NH, NJ, NY, PA, RI, VA, VT, DC, WV

To biuro odpowiada tylko na zapytania wysłane pocztą elektroniczną (sposób preferowany), pocztą standardową lub faksem. Oto adresy e-mail, z których należy korzystać w zależności od Państwa profilu: Adres e-mail dla turystów: newyork.information@tourspain.es Adres e-mail dla przedstawicieli mediów: newyork.media@tourspain.es Adres e-mail dla pracowników branży turystycznej: newyork.trade@tourspain.es Zapytania, które nie przynależą do powyższych kategorii, należy kierować na adres: nuevayork@tourspain.es

Hiszpańskie Biuro Informacji Turystycznej w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone)


60 East 42nd Street - Suite 5300 (53rd Floor)

New York, NY 10165-0039  Nowy Jork  Stany Zjednoczone

E-mail:nuevayork@tourspain.es Tel.:+1-212-265-8822

Stany Zjednoczone