Hiszpańskie Biuro Informacji Turystycznej w Chicago (Stany Zjednoczone)

none

Hiszpańskie Biura Informacji Turystycznej to przedstawicielstwa zagraniczne Instituto de Turismo de España (Turespaña), jednostki administracyjnej centralnego rządu Hiszpanii odpowiedzialnej za promowanie tego kraju jako celu podróży turystycznych za granicą.

Biuro w Chicago obsługuje następujące jednostki terytorialne: IL, IN, IA, KS, MI, MN, MO, NE, ND, OH, OK, SD, WI.

Aby wywiązać się z tego obowiązku, prowadzimy działania w następujących obszarach: – planowanie, rozwój i realizacja działań, których celem jest promocja Hiszpanii jako celu podróży turystycznych na rynkach międzynarodowych; – wspieranie działań promujących hiszpańskie produkty turystyczne za granicą we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi, a także z sektorem prywatnym; – udzielanie ogólnych informacji turystycznych o Hiszpanii za pośrednictwem następujących działów: Dział Informacji, dla ogółu społeczeństwa; Dział Public Relations, dla pracowników marketingu i przedstawicieli mediów (prasa, telewizja itp.); Dział Relacji Biznesowych, dla pracowników z branży (touroperatorów, pracowników biur podróży itp.).

Hiszpańskie Biuro Informacji Turystycznej w Chicago (Stany Zjednoczone)


333 N Michigan Avenue, Suite 2800

IL. 60601  Chicago  Stany Zjednoczone

E-mail:chicago@tourspain.es Tel.:+1 3126421992

Stany Zjednoczone