Uzdrowisko Retortillo

Uzdrowisko Retortillo

Retortillo

Salamanca

Uzdrowisko położone jest nad brzegiem rzeki Yeltes, otoczone dębami ostrolistnymi i piargami granitowymi, wkomponowanymi w rozległy park. Wykorzystanie wód termalnych sięga czasów rzymskich, o czym świadczy odnaleziony i zachowany w zakładzie ołtarz wotywny. Najstarsze pozostałości konstrukcyjne pochodzą z 1903 roku. Obecnie istnieją tu nowoczesne instalacje balneoterapeutyczne i hotelowe.

Uzdrowisko Retortillo


Baños de Retortillo

37495  Retortillo, Salamanka  (Kastylia i León)