Osoby czekające na lotnisku

Informacje praktyczne dla turystów w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19

none

(Ostatnia aktualizacja: 3 sierpnia 2020 r.) Hiszpania otworzyła swoje granice ze wszystkimi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z dniem 21 czerwca, co zbiegło się z zakończeniem stanu alarmowego. Zniesiony został także obowiązek kwarantanny. Także Unia Europejska zniosła kontrole wewnętrzne w strefie Schengen i wydała zalecenie dotyczące zezwolenia na wjazd obywatelom państw trzecich, które każdy kraj stosuje zgodnie z zasadą wzajemności. Zgodnie z tym kryterium z dniem 4 lipca Hiszpania zezwala na wjazd na swoje terytorium obywatelom następujących krajów: Algieria, Australia, Kanada, Chiny, Korea Południowa, Gruzja, Japonia, Maroko, Nowa Zelandia, Rwanda, Tajlandia, Tunezja i Urugwaj. Dla obywateli Algierii, Chin i Maroka stosuje się zasadę wzajemności.

Unia Europejska uruchomiła stronę internetową i aplikację mobilną, które umożliwiają sprawdzenie, czy do każdego kraju członkowskiego można podróżować i jakie są wymagania poszczególnych krajów docelowych, a także uzyskanie innych informacji mających na celu udzielenie odpowiedzi na pytania turystów. Pod nazwą „Re-open EU” turyści znajdą szereg wytycznych, których należy przestrzegać w poszczególnych miejscach docelowych.Oczekuje się, że stopniowe otwieranie UE pozwoli wkrótce na włączenie większej liczby krajów. Lista krajów uznanych za bezpieczne, która ma być rewidowana co 15 dni, opiera się na następujących wymaganiach:1. warunki epidemiologiczne podobne do tych panujących w UE lub lepsze2. zapewnienie konkretnych warunków sanitarnych w miejscu wyjazdu, podczas podróży lub w miejscu docelowym3. działanie w oparciu o zasadę wzajemności

 Turyści na lotnisku

Kontrole sanitarne przy wjeździe do Hiszpanii

Rząd wprowadził szereg kontroli dla podróżnych przybywających do Hiszpanii: • Wszyscy pasażerowie przybywający drogą powietrzną lub morską mają obowiązek poddać się pomiarowi temperatury, która nie może być równa ani przekraczać 37,5 stopnia Celsjusza. Firmy żeglugowe mogą dokonać pomiaru temperatury przed przybyciem do hiszpańskich portów. • Wszyscy podróżni muszą wypełnić specjalny formularz publicznej służby zdrowia, korzystając w tym celu z adresu internetowego www.spth.gob.es lub bezpłatnej aplikacji SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Po wypełnieniu formularza pasażer otrzyma kod QR, który należy przedstawić po przybyciu do Hiszpanii. • Organizatorzy wycieczek, biura podróży i firmy transportowe powinny informować turystów i podróżnych o obowiązku przedstawienia formularza publicznej służby zdrowia w miejscu docelowym, na lotnisku lub w porcie.  • Pasażerowie z podejrzeniem COVID-19 lub innej choroby zakaźnej zostaną poddani kolejnej kontroli sanitarnej, na którą składa się kolejny pomiar temperatury oraz ocena danej osoby pod względem klinicznym i epidemiologicznym. W przypadku potwierdzenia choroby podróżny zostanie skierowany do ośrodka zdrowia.

Turysta na lotnisku

Specjalne środki ochrony sanitarnej

Całe terytorium Hiszpanii wyszło już z poszczególnych etapów powrotu do normalności po ustąpieniu pandemii. Dnia 9 czerwca rząd Hiszpanii zatwierdził dekret królewski z mocą ustawy w sprawie pilnych środków ograniczających i organizacyjnych stosowanych w celu sprostania kryzysowi sanitarnemu COVID-19, który określa przepisy mające zastosowanie z dniem 21 czerwca. Wśród innych środków bezpieczeństwa, do turystyki zastosowanie mają następujące: • Obowiązkowe stosowanie maseczek przez osoby powyżej 6 roku życia na drogach publicznych, w przestrzeniach na zewnątrz i przestrzeniach zamkniętych przeznaczonych do użytku publicznego, jeśli nie jest możliwe zachowanie co najmniej 1,5-metrowej odległości od innych osób. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne lub z chorobami układu oddechowego, a także osoby uprawiające sport lub spożywające posiłki. Obowiązkowe jest także stosowanie maseczek w środkach transportu publicznego, lotniczego, morskiego i kolejowego oraz w pojazdach prywatnych, jeśli pasażerowie nie mieszkają razem pod tym samym adresem. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności skutkuje karą w wysokości do 100 euro. • Niemniej jednak wszystkie wspólnoty autonomiczne z wyjątkiem Wysp Kanaryjskich zatwierdziły obowiązkowe stosowanie maseczek na twarz we wszystkich miejscach publicznych, nawet w sytuacjach, w których możliwe jest zachowanie stosownej odległości.  • Hotele i inne obiekty noclegowe, obiekty infrastruktury hotelowej, przedsiębiorstwa gastronomiczne i handlowe, a także ośrodki kultury, sportu i rekreacji oraz hale widowiskowe, mają obowiązek zapobiegania gromadzeniu się tłumów w częściach wspólnych i zagwarantowania klientom oraz pracownikom zachowania co najmniej 1,5-metrowej odległości od innych osób. Na terenie tych obiektów konieczne jest przestrzeganie stosownych środków higieny w celu uniknięcia ryzyka zakażenia. • W różnych regionach takich jak Andaluzja, Aragonia, Katalonia, Wspólnota Walencji, Galicja, Baleary, Nawarra, Murcja czy Kraj Basków ograniczono nocne życie, a dyskoteki i kluby nocne w wielu miastach zostały zamknięte lub są czynne w ograniczonych godzinach. Inne wspólnoty autonomiczne rozważają możliwość wprowadzenia podobnych środków. • Dozwolone jest swobodne przemieszczanie się po całym terytorium i podróżowanie między prowincjami (z pewnymi wyjątkami na niewielkich obszarach w celu zapewnienia bezpieczeństwa).

Jakie środki ochronne mogę zastosować, aby uchronić się przed chorobą?

Rząd, który gwarantuje zaopatrzenie w produkty niezbędne dla ochrony zdrowia publicznego, wydał szereg wskazówek i ogólnie zalecanych środków ochrony przed chorobą. Obejmują one:• częste mycie rąk (wodą z mydłem lub roztworami alkoholowymi), zwłaszcza po bezpośrednim kontakcie z chorymi lub ich otoczeniem;• zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem podczas kaszlu lub kichania;• korzystanie z chusteczek jednorazowych i wyrzucanie ich po użyciu;• unikanie dotykania oczu, nosa i ust – to za pośrednictwem rąk często dochodzi do zakażeń;• odizolowanie osoby, u której wystąpią objawy choroby.• W celu uniknięcia zakażenia nie jest konieczne podejmowanie specjalnych środków ostrożności wobec zwierząt w Hiszpanii oraz żywności.

 Dziewczyna myjąca ręce

Ważne informacje dla turystów podróżujących z Wielkiej Brytanii

Z dniem 26 lipca Wielka Brytania wprowadziła obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla turystów przybywających z innych krajów, w tym z Hiszpanii.  Więcej informacji znajdziesz tutaj.