Rzeka Miño przepływająca przez Arbo

Rezerwat Biosfery Terras do Miño

Lugo

Lasy klimatu oceanicznego i wyspy


Wyspy Miño, położone w cieku rzeki, mają bujne lasy i laguny śródlądowe, w których występuje ważna wodna flora i fauna. Rzeka Miño wyznacza w swoim górnym biegu duże terytorium znane jako Terras do Miño. Ogłoszone Rezerwatem Biosfery w 2002 roku, terytorium to odzwierciedla doskonałą integrację pomiędzy tradycyjnym krajobrazem wiejskim a ważnymi ekosystemami typu atlantyckiego.

Terras do Miño obejmuje szeroki pas ziemi w północno-środkowej części prowincji Lugo, w górnym dorzeczu rzeki Miño. 26 gmin tworzących ten obszar szczyci się długą tradycją rolniczą i hodowlaną i łącznie zajmuje jedną trzecią całkowitej powierzchni prowincji. Począwszy od źródła, rzeka Miño wraz z swoimi dopływami biegnie przez krajobraz gór i dolin, w których pola i pastwiska pełnią równie ważną rolę jak cenne przyrodniczo siedliska naturalne. Na szczególną uwagę zasługują tak zwane fragas (lasy klimatu oceanicznego), w których występują gatunki roślin typowych dla terenów podmokłych, takie jak dąb zwyczajny, kasztan jadalny, ostrokrzew i brzoza. Na rzece Miño występują również przepiękne insuas (wysepki rzeczne), na których rozwinęła się niezwykle zróżnicowana flora i fauna wodna. Istotnym elementem tych odosobnionych zakątków są małe ekosystemy jeziorne skryte pod bujną roślinnością nadrzeczną, które stanowią w rezerwacie obszary ściśle chronione. Oprócz znaczenia ekologicznego Terras do Miño obszar ten ze względu na licznie występujące tu rzeki odgrywa również kluczową rolę w zaopatrywaniu w wodę całej prowincji. Niedawne wpisanie go na listę rezerwatów biosfery UNESCO stworzyło idealne warunki dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, przyczyniając się jednocześnie do ochrony tutejszych zasobów i siedlisk naturalnych.

Rezerwat Biosfery Terras do Miño


Lugo  (Galicja)

Rodzaj obszaru:Rezerwat biosfery Powierzchnia:365 869,42 ha E-mail:terrasdomino@deputacionlugo.org Tel.:+34 982227812 Tel.:+34 982260000 Strona WWW:Rezerwat Biosfery Terras do Miño

Lugo (Galicja):

Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    W rezerwacie Terras do Miño można odwiedzić kompleks Mazo de Santa Comba, który wykorzystywał siłę wody między innymi do produkcji elektryczności, mielenia zboża i wytwarzania tarcicy. W O Corgo znajduje się z kolei XVI-wieczny kompleks etnograficzny A Fervenza. Składa się z młyna, kuźni, przędzalni, warsztatu do wyrobu chodaków i innych tradycyjnych obiektów. Nie sposób też przy okazji nie odwiedzić miasta Lugo, będącego stolicą prowincji. Położone jest nad brzegiem rzeki Miño i zachowało ważne pozostałości stanowiące dowód jego rzymskiej przeszłości. Najważniejszym symbolem miasta są mury obronne, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa.

  • Informacja środowiskowa

    Terras do Miño charakteryzuje się dużą różnorodnością krajobrazów. Na szczególną uwagę zasługują okazałe obszary leśne, na które składają się zarówno gatunki zimozielone, jak i zrzucające liście, takie jak kasztan, brzoza i dąb. Wyspy Miño, położone w cieku rzeki, mają bujne lasy i laguny śródlądowe, w których występuje ważna wodna flora i fauna.

  • Informacje o zwiedzaniu

    Do wszystkich gmin w obszarze Terras do Miño można szybko i łatwo dojechać drogą N-VI. Rezerwat biosfery ma dwa centra dla odwiedzających: Centrum Interpretacji Terras do Miño w stolicy prowincji, mieście Lugo, i Centrum Interpretacji Insuas do Miño w gminie Rábade. Z tego drugiego odchodzi nadrzeczna ścieżka oferująca odwiedzającym możliwość odkrycia wysp znanych jako Insuas do Miño, do których należą San Roque, Cela i Trabanca.

Co robić

Pomysły, które cię zainspirują