Obszar chronionego krajobrazu Foz Lumbier

Obszar chronionego krajobrazu Foz de Lumbier

Navarra

Jest to jeden z najbardziej spektakularnych wąwozów w regionie Nawarry w północnej Hiszpanii, który można łatwo zwiedzić pieszo dzięki dwóm oznakowanym trasom.Foz de Lumbier to mały, wąski wąwóz o długości 1300 metrów, którego pionowe ściany osiągają maksymalną wysokość 150 metrów. Jego szczeliny, pęknięcia i skalne półki są domem dla dużych ptaków drapieżnych, w tym wielu sępów płowych. Są schronieniem także dla lisów, dzików, borsuków i ścierwników. Jeśli chodzi o florę, jest tu mnóstwo krzewów, takich jak tymianek, a także lasy topoli, wierzb i jesionów.W przeciwieństwie do wielu innych wąwozów, wąwóz Lumbier można zwiedzać, przechodząc dwiema prostymi ścieżkami u podnóża klifów. Są one oznakowane, ale prowadzą przez dwa tunele, w których nie ma sztucznego oświetlenia.

Obszar chronionego krajobrazu Foz de Lumbier


Plaza Mayor, s/n. (Centro de Interpretación de las Foces)

31440  Lumbier, Nawarra  (Nawarra)

Rodzaj obszaru:Obszar chronionego krajobrazu E-mail:cinlumbi@navarra.es Tel.:+34 948880874 Strona WWW:Obszar chronionego krajobrazu Foz de Lumbier

Nawarra (Nawarra):

  • Lumbier