El Tablado, północne wybrzeże La Palmy

Obszar chronionego krajobrazu Barranco de los Hombres y de Fagundo y Costa de Barlovento

La Palma

Północ La Palmy


Znajduje się na wysokości około 200 metrów nad poziomem morza w północnej części La Palmy.

Znajdziemy tu klify na wysokości 200 metrów i głębokie wąwozy, które razem tworzą obszar obfitujący w endemiczne rośliny oraz bogatą i zróżnicowaną faunę. Cały ten obszar posiada wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, reprezentatywne dla orografii północnej części La Palmy, z istotnymi i licznymi gatunkami chronionymi, z których niektóre są nawet zagrożone. Wyróżniają się tu zbiorowiska roślinne cardonal-tabaibal (złożone z Euphorbia canariense i wilczomleczy) oraz wiele ptaków gniazdujących. W ogromnych klifach na wybrzeżu Barlovento kryją się głębokie wąwozy o dużej wartości geomorfologicznej i biologicznej.

Obszar chronionego krajobrazu Barranco de los Hombres y de Fagundo y Costa de Barlovento


Garafía, La Palma  (Wyspy Kanaryjskie)

Rodzaj obszaru:Obszar chronionego krajobrazu Powierzchnia:3,37 ha E-mail:oitaridane@lapalmacit.com Tel.:+34 922 423 100 Tel.:+34 922 402 583 Strona WWW:Obszar chronionego krajobrazu Barranco de los Hombres y de Fagundo y Costa de Barlovento

La Palma (Wyspy Kanaryjskie):

  • Barlovento
  • Garafía
Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    Architektura popularna w okolicy Garafía, gdzie znajdują się również różne petroglify (wyryte w kamieniu rysunki). Można też tu obejrzeć obserwatorium Roque de los Muchachos.

  • Informacja środowiskowa

    Na całym terenie można znaleźć wspaniałe przykłady lasów wawrzynolistnych.