Kościół San Martiño de Cameixa w Boborás (Ourense, Galicja)

Boborás

Ourense

Gmina Boborás leży na północnym zachodzie prowincji Ourense. Stanowi część regionu O Carballiño. Posiada ciekawy krajobraz, na który składają się uprawy winorośli, lasy i łąki.

Znaczenie gminy zaczęło rosnąć w okresie średniowiecza, zbiegając się w czasie z osiedleniem się na tym terenie zakonów religijnych i rycerskich, m.in. Bożogrobców, Templariuszy i Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy. Wszyscy oni pozostawili swój ślad w budowlach − zarówno cywilnych, jak i religijnych.