Chrześcijańscy strzelcy podczas święta Maurów i Chrześcijan w Eldzie, Alicante

Święto Maurów i Chrześcijan w Eldzie

Festivity of National Tourist Interest

Elda

Alicante-Alacant

W pierwszy weekend czerwca Elda w Alicante (we Wspólnocie Walenckiej) jest miejscem inscenizacji bitew między Maurami a chrześcijanami. Towarzyszą temu barwne parady w takt muzyki, rekonstrukcje bitwy i różnorodne inne atrakcje na świeżym powietrzu. 

Impreza rozpoczyna się uroczystą inauguracją w środę poprzedzającą pierwszą niedzielę czerwca.  W czwartek odbywają się pierwsze parady tak zwanych „comparsas” (grup reprezentujących chrześcijan i Maurów), których członkowie ubrani są w piękne, kolorowe stroje. W piątek wizerunek patrona święta, św. Antoniego, zostaje przeniesiony do kaplicy Santa Ana, a towarzyszą temu grupy „comparsas” (składające się łącznie z około 7000 członków), które grają swoje paso doble i marsze przygotowane specjalnie na tę okazję. Tego dnia odbywa się również parada dzieci. W sobotę rano ma miejsce pierwsza inscenizacja bitwy i szturmu na zamek. Po południu nadchodzi czas na triumfalne wejście chrześcijan. W niedzielę wszystkie grupy reprezentujące chrześcijan i Maurów uczestniczą w paradzie, po czym patronowi święta składane są ofiary i celebrowana jest msza. O zmierzchu następuje wejście Maurów. Wreszcie w poniedziałek odbywa się ostateczna rekonstrukcja bitwy i szturmu na zamek, a następnie parada, podczas której wizerunek św. Antoniego zostaje przeniesiony z powrotem do swojej kaplicy. Święto zaczęto obchodzić w sposób podobny do obecnego w 1945 roku, kiedy to pojawiły się pierwsze grupy „comparsas”. Istnieją jednak pewne wzmianki z końca XIX wieku. Do uroczystości włącza się niektóre elementy z tamtego okresu, na przykład podczas inscenizacji odczytywane są fragmenty historycznych tekstów. W 2020 roku święto zostało uznane za narodową atrakcję turystyczną. Oprócz parad i inscenizacji w mieście organizowane są nocne festyny i inne atrakcje na świeżym powietrzu, które tworzą niesamowitą atmosferę. Na szczególną uwagę zasługują tak zwane „cuartelillos” (siedziby grup „comparsas”, udekorowane w duchu epoki) oraz konkurs świątecznej muzyki, podczas którego każda grupa uczestników prezentuje swoje paso doble i marsze. Kolejnym gwoździem programu jest tak zwana „La mascletá”, czyli głośne widowisko pirotechniczne, typowe dla Wspólnoty Walenckiej.

Święto Maurów i Chrześcijan w Eldzie


Elda, Alicante-Alacant  (Wspólnota Walencka)