Karnawał w Herencji

Karnawał w Herencji

Festivity of National Tourist Interest

Herencia

Ciudad Real

W tej małej miejscowości w Kastylii-La Manchy co roku odbywa się jedna z najpopularniejszych imprez w regionie: karnawał w Herencji.

Karnawał w Herencji, w prowincji Ciudad Real, nie ma stałej daty, ponieważ zależny jest od kalendarza księżycowego, który wyznacza również daty obchodów Wielkiego Tygodnia i wielkiego postu. Przez dwa tygodnie karnawału to małe miasteczko wypełnia się magiczną atmosferą i kolorami za sprawą parad ulicznych i konkursów przebierańców. Na karnawale w Herencji można wyróżnić kilka specjalnych postaci. Pierwszymi są jinetas, czyli pary, które reprezentują różne zawody, na przykład piekarzy, rolników czy ogrodników i które maszerują wraz z naczelną jineta każdego cechu; kolejni są olbrzymi i cabezudos (wielkogłowi); a na koniec mamy postać Perlé, który jest charakterystyczną osobistością karnawałową – gania dzieci z biczem oraz zaprowadza z humorem porządek na paradach.

Karnawał w Herencji


Herencia, Ciudad Real  (Kastylia-La Mancha)

*Do potwierdzenia

Co robić

Pomysły, które cię zainspirują