Monumento

Zamek w Sagunto

Valencia-València

Na zamku można podziwiać pozostałości struktur zbudowanych przez jego różnych mieszkańców: Rzymian, Wizygotów, Arabów i Chrześcijan.

Zamek w Sagunto rozciąga się na długości prawie kilometra. Był świadkiem upływu czasu i różnych cywilizacji, które go zamieszkiwały: Rzymian, Wizygotów, Arabów i Chrześcijan. W 1931 roku został uznany za zabytek narodowy ze względu na swe historyczne znaczenie. Twierdza jest podzielona na siedem placów. Spośród nich na uwagę zasługuje plac apelowy Plaza de Santa María Magdalena, stanowiący najstarszy element zamku. Można na nim podziwiać pozostałości rzymskiego forum, kolumny i ich trzony oraz wykuty w skale zbiornik wody. Na placu Plaza de la Conejera można zobaczyć pozostałości po muzułmańskiej okupacji. W północnym rogu placu można zaobserwować bardzo stary zbiornik wody o dziewięciu filarach.

Zamek w Sagunto


Calle del Castillo s/n

46500  Sagunto-Sagunt, Walencja-València  (Wspólnota Walencka)

E-mail:sagunto@touristinfo.net Tel.:+34 962655859 Strona WWW:Zamek w Sagunto
Co robić

Pomysły, które cię zainspirują


Co robić

Najbliższe wizyty