Monumento

Osada Iberów w Puig de Sant Andreu

Ullastret

Girona

Jest to stanowisko archeologiczne z pozostałościami przedrzymskiej osady plemienia Indigetes. Pochodzi z okresu między VI a II wiekiem p.n.e. Z pierwotnej osady zachowało się niewiele, ponieważ konstrukcje były wykonane z drewna i mułu. Z osady iberyjskiej zachował się mur z kwadratowymi i okrągłymi basztami oraz pogańska świątynia.

Osada Iberów w Puig de Sant Andreu


Puig de Sant Andreu

17114  Ullastret, Girona  (Katalonia)