Monumento

Wieża późnośredniowieczna

Asturias

Jest to pięciokondygnacyjna wieża wzniesiona na planie kwadratu. Choć jej część górna się nie zachowała, wiadomo, że była zwieńczona blankami. Wieża ta jest uważana za jeden z najpiękniejszych przykładów późnośredniowiecznej architektury wojskowej w Asturii.

Wieża późnośredniowieczna


Villademoros, Valdés, Asturia  (Księstwo Asturii)

Strona WWW:www.valdes.es