Monumento

Greckie ruiny w Empuries

Girona

Ampurias jest najważniejszym greckim stanowiskiem archeologicznym w Hiszpanii. Jego początki sięgają osadnictwa greckich kolonizatorów z V w. p.n.e. Miasto zostało zreformowane przez Rzymian, a w I w. p.n.e. Cezar założył tu kolejne miasto na planie kwadratu, zamieszkałe przez weteranów armii, w którym zachowały się pozostałości mozaik i malowideł ściennych. Tutejsze wykopaliska przyniosły ważne znaleziska, w tym greckie brązy, ceramiki i rzeźby.

Greckie ruiny w Empuries


C/Puig i Cadafalch s/n

17130  Empuries, Escala, L', Girona  (Katalonia)

Co robić

Najbliższe wizyty