Monumento

Kaplica San Julián de Boada

Palau-Sator

Girona

Znajduje się w centrum miejscowości. Jest to jeden z najciekawszych zabytków przedromańskich w regionie, w 1931 roku uznany za zabytek historyczno-artystyczny. Obecnie stanowi dobro kultury o znaczeniu narodowym. W kościele nie sprawowano kultu od XVIII wieku. Otworzył on swe podwoje w 1982 r. po przebudowie przez władze prowincji Girona. Ma jedną nawę, podzieloną na dwie części łukiem podkowiastym.

Kaplica San Julián de Boada


Veïnat Sant Juliá de Boada s/n

17256  Sant Juliá de Boada, Palau-Sator, Girona  (Katalonia)

E-mail:palau-sator@ddgi.cat Tel.:+34 972636161 Tel.:+34 972634132