Monumento

Petroglify La Xorenga

Grandas de Salime

Asturias

Przykłady sztuki z epoki neolitu i brązu ograniczają się do niewielkich rytów naskalnych, występujących także na powierzchni dolmenów, a ich funkcja nie jest znana. W tym przypadku jest to kilka kresek, które w pewnym stopniu przypominają ludzką postać.

Petroglify La Xorenga


33730  La Xorenga, Grandas de Salime, Asturia  (Księstwo Asturii)