Monumento

Pałac Gobiendes

Colunga

Asturias

Uznany za zabytek historyczno-artystyczny. Ma wiejski charakter i powstał w wyniku rozbudowania wieży obronnej z XV wieku. Budowlę z czasem poszerzono, a jej budowę ukończono w XVII wieku.

Pałac Gobiendes


Gobiendes, Colunga, Asturia  (Księstwo Asturii)

Co robić

Najbliższe wizyty