Monumento

Pałac Ferrera

Asturias

W przeciwieństwie do barokowych pałaców w Avilés, ten jest powrotem do stylu pozbawionego ornamentów. Fasada ma plan kwadratu z narożną wieżą. Jedynym ustępstwem w kwestii elementów ozdobnych są herby.

Pałac Ferrera


33400  Avilés, Asturia  (Księstwo Asturii)

Co robić

Najbliższe wizyty