Maska Gelede. Narodowe Muzeum Antropologiczne. Madryt

Narodowe Muzeum Antropologiczne

Madrid

Różnorodność kultur


Jest to pierwsze muzeum antropologiczne w Hiszpanii, powstałe w 1875 roku.

Mieści się ono w XIX-wiecznym budynku, a jego celem jest przedstawienie globalnej wizji kultury różnych ludów oraz promowanie zrozumienia i mieszania się kultur. Na jego kolekcje składają się materiały pochodzące z różnych części Afryki, Ameryki, Azji, Europy i Oceanii. Poprzez wystawy i różne aktywności ustalane są istniejące podobieństwa i różnice kulturowe na całym świecie, a także promowana jest tolerancja wobec innych ludów i kultur.

Narodowe Muzeum Antropologiczne


Calle Alfonso XII, 68

28014  Madrid, Madryt  (Wspólnota Madrytu)

E-mail:antropologico@cultura.gob.es Tel.:+34 915306418 Tel.:+34 915395995 Strona WWW:http://mnantropologia.mcu.es/
Co robić

Pomysły, które cię zainspirują


Co robić

Najbliższe wizyty