Museo

Muzeum Revellín lub Muzeum Ceuty

Ceuta

Od prehistorii Ceuta


Muzeum znajduje się w pięknym neoklasycystycznym budynku z 1900 roku, będącym prototypem budowli cywilnych inżynierów wojskowych w Ceucie.

Zbiory zostały rozmieszczone w pięciu salach, w których eksponowane są szczątki archeologiczne znalezione w Ceucie z okresu paleolitu i neolitu, a także z okresu rzymskiego, średniowiecznego i islamskiego. Można tu zobaczyć kolekcję ceramiki punickiej, rzymskiej i hiszpańsko-muzułmańskiej. Szczególnie ważny jest marmurowy sarkofag Czterech Pór Roku oraz pozostałości XIV-wiecznego arabskiego uniwersytetu Madrasa al-Jadida.

Muzeum Revellín lub Muzeum Ceuty


Paseo Del Revellín 30

51001  Ceuta  (Ceuta)

Co robić

Najbliższe wizyty