Museo

Muzeum Quejana

Ayala-Aiara

Araba-Álava

Historia rodu Ayala


Muzeum, znajdujące się w obiekcie o średniowiecznym charakterze, gromadzi historię Domu Ayala.

Kolekcja znajduje się w jednym ze skrzydeł pierwotnego pałacu. Oprócz bogatej dokumentacji można zobaczyć zdjęcia, modele, wyroby złotnicze i inne różnorodne przedmioty. Wystawione są również różne dzieła sztuki, pilnie strzeżone przez ponad 600 lat w klasztorze San Juan Bautista, wśród których wyróżnia się gotycki relikwiarz Virgen del Cabello.

Muzeum Quejana


Quejana 26, (Valle de Ayala)

01477  Quejana, Ayala-Aiara, Araba-Álava  (Kraj Basków)