Muzeum Przedromańskie im. San Martín de Salas. Pałac Valdés. Salas. Asturia

Muzeum Przedromańskie im. San Martín de Salas

Salas

Asturias

W tym muzeum, umiejscowionym w zabytkowej wieży pałacu Valdés Salas, przechowywany jest cenny zbiór fragmentów i nagrobków z inskrypcjami epigraficznymi, pochodzących z kościoła San Martín, oddalonego o kilometr od miejscowości Salas. Kościół został całkowicie odrestaurowany pod koniec XV wieku, a 3 czerwca 1931 roku został uznany za Narodowy Zabytek Historyczno-Artystyczny.

Muzeum Przedromańskie im. San Martín de Salas


Plaza del Ayuntamiento

8386  Salas, Asturia  (Księstwo Asturii)

Co robić

Najbliższe wizyty