Muzeum Diecezjalne Gminy Lleida

Muzeum Diecezjalne Gminy Lleida

Lleida

Znajdują się tu kolekcje muzealne z miasta Lleida i okolic, które zostały przekazane przez liczne instytucje kulturalne.

Muzeum gromadzi zbiory przekazane głównie przez Instytut Badań o Lleidzie, dawne muzeum diecezjalne w Lleidzie i kapitułę katedry w Lleidzie. Dzięki temu posiada eksponaty archeologiczne pochodzące z epoki brązu, okresu Ilergetów, a także z bogatych złóż w dolnym dorzeczu rzeki Segre. Może poszczycić się również wielowiekową kolekcją sztuki sakralnej i skarbem katedry w Lleidzie. Muzeum pomyślane jest jako przestrzeń edukacyjna i zawiera kilka punktów informacyjnych, które zachęcają zwiedzających do jeszcze większego zaangażowania się w wizytę.

Muzeum Diecezjalne Gminy Lleida


Calle San Crist, 1

25002  Lleida  (Katalonia)

E-mail:museu@museudelleida.cat Tel.:+34 973283075 Strona WWW:www.museudelleida.cat
Co robić

Najbliższe wizyty