Monumento

Mury rzymskie w León

León

Pozostałości z epoki romanizacji.


Po dziś dzień zachowały się niektóre pozostałości dawnego muru rzymskiego, otaczającego León.

Strefa, którą otaczał ten mur, miała kształt czworoboku i wokół niej wybudowano szereg budynków. W późniejszym okresie został on odrestaurowany przez królów Alfonsa V i Alfonsa IX, aby zapewnić miastu nowe strefy wjazdowe. Mur wykonany jest z otoczaków i zaprawy. Na jego konstrukcję składa się wiele dużych ciosów kamiennych, zaś na niektórych odcinkach zachowały się prymitywne bloki ciosowe. Ta część muru, którą można zwiedzać, rozpoczyna się przy wieży Torre de los Ponces, zawdzięczającej swoją nazwę D. Ponce de Minerva – rządcy króla Alfonsa VII, założycielowi Klasztoru Sandoval i gubernatorowi Wież Miejskich. Mur biegnie dalej w kierunku Puerta del Castillo i stąd do Torre de San Isidoro.

Mury rzymskie w León


León  (Kastylia i León)

Co robić

Najbliższe wizyty