Monumento

Mury Molina w Aragonii

Guadalajara

„Pas” obronny


Jego budowę przeprowadzono w XIII wieku, za panowania Donii Blanki Alfonso.

Ten znany pod nazwą „El Cinto” (Pas) mur otaczał całe miasto. Obecnie można podziwiać jego pozostałości w Dzielnicy Żydowskiej oraz w strefie położonej obok Mostu Rzymskiego. Wyposażony był w 4 strefy wejściowe: bramę Campo, Bramę Zdrady (La Traición), Wieżę Zegarową (Torre del Reloj, działającą po dziś dzień) i most zwodzony.

Mury Molina w Aragonii


19300  Molina, Molina de Aragón, Guadalajara  (Kastylia-La Mancha)

E-mail:turismo@molina-aragon.com Tel.:+34 949832098 Strona WWW:http://www.molina-aragon.com/