Monumento

Mury i Łuk Chrystusowy

Cáceres

Łuk jest jedyną zachowaną po dziś dzień bramą rzymskiego pochodzenia. Został zbudowany w I wieku z dużych ciosów kamiennych, rozmieszczonych w naprzemiennym układzie, oraz zwieńczony sklepieniem kolebkowym, usytuowanym pomiędzy dwoma dużymi łukami wejściowymi i wyjściowymi, których prześwit posiada szeroką rozpiętość i głębokie podniebienie.

Mury i Łuk Chrystusowy


Plaza Mayor

Calle Adarve del Cristo, 17a, 10003, Cáceres

10003  Cáceres  (Estremadura)

Co robić

Najbliższe wizyty