Miejskie Muzeum Ceramiki w Manises. Kuchnia. Sala José Gimeno Martínez

Miejskie Muzeum Ceramiki w Manises

Manises

Valencia-València

Transformacja ceramiki


Muzeum mieści się w okazałym budynku z XVIII wieku, w którym wystawionych jest ponad 2500 eksponatów.

Wystawa pomaga zrozumieć ewolucję ceramiki z Manises, ważnego ośrodka produkcyjnego w Hiszpanii. Na wystawie przedstawiony jest jej rozwój od XIV wieku do współczesności. Znajdują się tam również ważne przedmioty przekazane przez rodzinę Casanova Sanchís, byłych właścicieli domu.

Miejskie Muzeum Ceramiki w Manises


Calle Sagrari 22

46940  Manises, Walencja-València  (Wspólnota Walencka)