Monumento

Rzymskie łaźnie w Alange

Badajoz

Istniały już w czasach Trajana i Hadriana, w II w. n.e. Znajdują się u podnóża Cerro de la Mesilla. Są to gorące źródła lecznicze. Budynek rzymski ma kształt prostokąta, w którym znajdują się dwie komnaty o okrągłym sklepieniu, po jednej dla każdej płci. W centrum komnat znajdują się baseny, również okrągłe. Sklepienia komnat są półkuliste ze świetlikami pośrodku. Po kilku stuleciach zaniedbań w XIX wieku zostały wyremontowane i wybudowano obecny budynek. Obecne Sanatorium w Alange.

Rzymskie łaźnie w Alange


Calle Baños, 58

06840  Alange, Badajoz  (Estremadura)

E-mail:balneario_alange@ctv.es Tel.:+34 924365106 Tel.:+34 924365213 Strona WWW:www.balneariodealange.com