Monumento

Łaźnie arabskie (Girona)

Girona

Ich konstrukcja stanowi imitację średniowiecznych łaźni muzułmańskich. Pierwsze wzmianki o ich istnieniu pochodzą z XII-wiecznych dokumentów. Zostały zbudowane na planie prostokąta, za drzwiami wejściowymi znajduje się sala z apodyterium, w której jest ośmioboczny basen. Niewielkie pomieszczenie umożliwia dostęp do frigidarium z zimną wodą, następnie tepidarium z ciepłą wodą, a najgorzej zachowane jest caldarium, przeznaczone do gorących kąpieli parowych. Budowla stoi na terenie klasztoru Sióstr Klarysek Kapucynek.

Łaźnie arabskie (Girona)


Carrer Ferrán El Católico s/n

17185  Girona  (Katalonia)

E-mail:banysarabs@girones.cat Tel.:+34 972190797 Strona WWW:https://www.banysarabs.cat/es/
Co robić

Najbliższe wizyty