Monumento

Kościół Santo Adriano de Tuñón

Santo Adriano

Asturias

Kościół przynależy do dawnego opactwa, założonego przez króla Alfonsa III i jego żonę Jimenę w IX wieku. Jest on poświęcony figurze Świętego Adriana i jego małżonki, Natalii. Posiada trzy nawy i trzy apsydy pokryte dwuspadowym drewnianym dachem po stronie zewnętrznej. Po wewnętrznej stronie ścian zachowały się pozostałości malowideł ściennych. Wyróżniającym się elementem architektonicznym jest okazała dzwonnica z dwuspadowym dachem.

Kościół Santo Adriano de Tuñón


33115  Tuñon, Santo Adriano, Asturia  (Księstwo Asturii)