Monumento

Kościół Santiago de Caravia

Caravia

Asturias

Jest to pozbawiona elementów zdobniczych świątynia jednonawowa o kwadratowej fasadzie, z dwiema kaplicami dobudowanymi w 1862 r., odnowioną w 1863 r. dzwonnicą w celu nadania jej większej wysokości oraz kruchtą biegnącą wzdłuż trzech z boków nawy głównej.

Kościół Santiago de Caravia


Carrales, s/n

33344  Carrales, Caravia, Asturia  (Księstwo Asturii)

Strona WWW:www.aytocaravia.com