Monumento

Kościół Santa María w Cambre

Cambre

A Coruña

Kościół jest zbudowany na planie bazyliki z trzema nawami podzielonymi na cztery trakty. Wewnątrz znajduje się transept oraz prezbiterium z ambitem otwartym na pięć kaplic ze sklepieniami kolebkowymi. Kościół jest w stylu romańskim, został zbudowany w XII wieku pod patronatem rodziny Traba. W fasadzie głównej znajdują się okna z łukami wielobocznymi. Tympanon przedstawia Baranka Bożego niesionego przez anioły.

Kościół Santa María w Cambre


Plaza Campo de la Feria s/n

15107  Cambre, A Coruña  (Galicja)

Tel.:+34 981613128 Strona WWW:www.cambre.org