Monumento

Kościół San Martín w Cigüenza

Alfoz de Lloredo

Cantabria

Uznana za dobro o znaczeniu kulturowym, ta budowla z ciosów kamiennych jest jednym z najważniejszych zabytków architektury barokowej i najbardziej reprezentatywnym dla sztuki kolonialnej tego regionu, ponieważ obecny jest w niej wpływ peruwiańskiej architektury zakonów żebraczych.

Kościół San Martín w Cigüenza


39526  Novales, Alfoz de Lloredo, Kantabria  (Kantabria)