Monumento

Kościół parafialny Las Herrerías

Vega de Valcarce

León

Mieści w swoim wnętrzu nawę z pięknym stropem kasetonowym. Wśród znajdujących się wewnątrz obrazów figuruje XVI-wieczny motyw Chrystusa i barokowy wizerunek Św. Juliana.

Kościół parafialny Las Herrerías


24524  Las Herrerías, Vega de Valcarce, León  (Kastylia i León)

Co robić

Najbliższe wizyty