Monumento

Kościół parafialny Asunción de Nuestra Señora (Viloria de Rioja)

Viloria de Rioja

Burgos

W nawie głównej i kilku bocznych kaplicach na uwagę zasługują elegancka gotycka apsyda z okresu przejściowego, zwieńczona łukowatym gzymsem oraz romańska chrzcielnica, w której ochrzczono patrona miejscowości, Santo Domingo de la Calzada, któremu poświęcono jedną z kościelnych kaplic. Uwagę przykuwa również ołtarz główny poświęcony Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.

Kościół parafialny Asunción de Nuestra Señora (Viloria de Rioja)


Viloria de Rioja, Burgos  (Kastylia i León)