Monumento

Kościół Kolegiata Santísimo Sacramento

Toledo

Od gotyku do renesansu.


Został zbudowany na starym meczecie. Wieża zastąpiła stary minaret.

Został zbudowany w XVI wieku. Nie wiadomo na pewno, kto był jego autorem, choć wszystko wskazuje na to, że przy projekcie współpracowali Antón Egas i Alonso de Covarrubias. Kościół ma 3 nawy, z których środkowa jest wyższa. Posiada stalle i anonimowy ołtarz ze szkoły Correa de Vivar. Warto zwrócić uwagę na zakrystię i kaplicę San Gil (patrona Torrijos). Z zewnątrz widać wyraźnie, że kościół ten jest przykładem przejścia od gotyku do renesansu. Wyróżniają się łęki przyporowe i gargulce na 2 elewacjach, a także sam kolor budynku.

Kościół Kolegiata Santísimo Sacramento


Plaza del Doctor Cifuentes

45500  Torrijos, Toledo  (Kastylia-La Mancha)

Tel.:+34 925770801 Strona WWW:www.torrijos.es