Monumento

Kościół z Gazólaz

Cizur

Navarra

Jest to jeden z najwspanialszych przykładów kościoła portykowego w Nawarze. Wybudowany został w pierwszej połowie XIII wieku. Spośród całego kompleksu na największą uwagę zasługuje boczne atrium, w którego łukach znajdują się bogato zdobione kapitele.

Kościół z Gazólaz


Plaza Santa María

31190  Gazólaz, Cizur, Nawarra  (Nawarra)