Monumento

Klasztor Santo Domingo (świętego Dominika) lub Stary Uniwersytet

Alicante-Alacant

Pierwotnie był to klasztor dominikanów, ale po bulli z 1569 r., przywileju nadanym przez papieża Piusa V, stał się uniwersytetem, aż do jego zamknięcia w 1824 r. przez ministra Calomarde. Klasztor ma plan prostokąta. Fasada główna charakteryzuje się surowością, podkreślając efekty horyzontalne, uwypuklone gzymsami, przerywane jedynie otworami i dekoracją portali. Fasada klasztoru ma trzy bryły, w których następują po sobie trzy klasycystyczne porządki. Fasada Uniwersytetu jest barokowa, zbudowana przez Pedra Juana Codoñera. Składa się z dwóch brył zwieńczonych alegoryczną figurą Mądrości.

Klasztor Santo Domingo (świętego Dominika) lub Stary Uniwersytet


Calle Adolfo Clavarana, 51

03300  Orihuela, Alicante-Alacant  (Wspólnota Walencka)

Tel.:+34 965300240 Strona WWW:http://www.cdsantodomingo.com Strona WWW:http://www.orihuelaturistica.es