Monumento

Klasztor Santa María de Valdediós

Villaviciosa

Asturias

Kościół został zbudowany przez mistrza Gualteiro w 1218 roku, choć później, w okresie cysterskim, został przebudowany. Ma trzy nawy z półkolistymi apsydami i transept. Dach o sklepieniu żebrowym.

Klasztor Santa María de Valdediós


Puelles

33312  Valdedios, Villaviciosa, Asturia  (Księstwo Asturii)

Tel.:+34 670242372 Strona WWW:http://monasteriovaldedios.com/
Co robić

Najbliższe wizyty