Monumento

Klasztor San Martín de Castañeda

Galende

Zamora

Wizygocki kościół tego klasztoru został wzniesiony w X wieku na ruinach przedchrześcijańskich. Klasztor został zbudowany w XII wieku w stylu romańskim. Obecnie jest siedzibą Centrum Interpretacji Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Sanabria.

Klasztor San Martín de Castañeda


Plaza de la Iglesia, s/n.

49361  San Martín de Castañeda, Galende, Zamora  (Kastylia i León)