Monumento

Klasztor San Juan de las Abadesas

Girona

Jest pochodzenia benedyktyńskiego. Konsekracja klasztoru miała miejsce w 887 roku, choć obecny budynek romański pochodzi z XI wieku. Kościół został wzniesiony na planie krzyża łacińskiego, a tworzy go jedna nawa z trzema apsydami i prezbiterium z obejściem. Zachowały się również trzy arkady dawnych krużganków z XII i XV wieku.

Klasztor San Juan de las Abadesas


Plaza de la Abadía Museo s/n

17860  Sant Joan de Les Abadesses, Sant Joan de les Abadesses, Girona  (Katalonia)

Co robić

Pomysły, które cię zainspirują