Monumento

Klasztor San Francisco (Morella)

Castellón-Castelló

Klasztor ten nawiązuje do cech podziału wszystkich klasztorów franciszkańskich. Trzy najważniejsze elementy klasztoru to krużganek, kościół i kapitularz. Krużganek, ograniczony do portyku na parterze, tworzy czworobok z trójlistnymi arkadami na wszystkich ścianach. Kościół jest jednonawowy z bocznymi kaplicami. Pierwotnie posiadał dwuspadowy drewniany dach wsparty na łukach. Apsyda jest wieloboczna i przykryta sklepieniem żebrowym. Kapitularz o kształcie kwadratu zachowuje jeden z nielicznych przykładów gotyckiego malarstwa ściennego z pierwszej ćwierci XV wieku we Wspólnocie Walenckiej i reprezentuje Taniec Śmierci.

Klasztor San Francisco (Morella)


Calle Hospital, s/n.

12300  Morella, Castellón-Castelló  (Wspólnota Walencka)

Co robić

Najbliższe wizyty